Project Description

برای مشاهده نمونه کار گردشگری سلامت لطفآ کلیک کنید.

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰایی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داﻣﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ادامه با ارنیک وب همراه باشید تا با این شاخه از گردشگری به‌طور کامل آشنا شوید.

گسترش صنعت گردشگری سلامت علاوه بر نقش و تاثیر آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی، كاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه می‌شود. در ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.

گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ جهان به شمار می‌رود.

این صنعت تاثیر بسزایی در درآمدهای ارزی کشورها دارد و به طور حتم در آینده‌ای نزدیک به صنعت اول جهان تبدیل خواهد شد.

دهکده پارس وبسایتی با مضوع گردشگری سلامت و در زمینه گردشگری سلامت به کاربران خدماتی را ارائه میکند از جمله :

رزرو وقت پزشک

رزرو تور و هتل

رزرو خدمات اموزشی

رزرو هتل و…

در این سیستم از بهترین سیستم های نوبت دهی و رزرواسیون انلاین استفاده شده است که هر بخش رزرواسیون منحصر به فرد خود را دارد

کاربران میتوانند با ورد به این وبسایت تمامی خدمات گردشگری و سلامت خود را رزرو کنند.

این سیستم با زبان برنامه نویسی php نوشته شده است.

یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد  این سیستم رسپانسیو بودن یا واکنشگرا بودن این سیستم استکه در هر پلتفرمی با رزولشن های مختلف به خوبی نمایش داده میشود.

همین امروز وبسایت گردشگری سلامت خود را از ارنیک وب بخواهید arnikweb پیشرو در عرصه خدمات تحت وب و اینترنت .

برای مشاهده کامل وبسایت لطفآ کلیک کنید

برای مشاهده تعرفه های وبسایت گردشگری سلامت لطفآ کلیک کنید